Ілеспелі аудит қызметтері

Салық есебінің аудиті (салықтық аудит)

Салықтық аудиттің объектісі экономикалық субъектінің бухгалтерлік және салықтық есебі болып табылады, сонымен қатар салықтық регистрлар, келісім – шарттар және басқа құжаттар.

Салықтық аудит 3 негізгі мақсатты көздейді:

 • Төленуге тиісті салық мөлшерін есептеудің дұрыстығын анықтау;
 • Салық және жинау бойынша заң актілерін бұзуға байланысты айыппұл санкциясы мен талап қою мүмкіндігін ескерту;
 • Клиенттер басшылығына мекеме – клиентке салық салуды әрі қарай ұтымды жүргізудің ақпаратын ұсыну.

Салықтық аудитті жүргізу кезінде келесі мақсат іске асырылады:

 • Салықтық аудит міндеттемесінің есептелінген және төленетін салық заңы нормаларына сәйкестігі;
 • Салық салудың ұтымдылығын арттыру және жоспарлау;
 • Қаржылық – шаруашылық қызметті іске асыру кезеңіндегі салық салу мәселесін диагностикалау;
 • Салық төлемдерін есептеу методикасына анализ жасау және бірлескен құрылым мен контрагенттермен құқылық қатынасын ескере отырып салықты жеңілдетуді пайдалану;
 • Декларация құрастырудың және клиенттің төленетін салықтық барлық немесе жекелеген түрлерін есептеудегі дұрыстығын тексеру.

Осы жағдайда салықтық аудит кезінде бағаланады:

 • Экономикалық субъектінің салықтық есеп жүргізуінің құжаттар және ҚР-сы салықтық есеп құрастыру мен салықтық есептеуді жүргізуді реттейтін тәртіптің нормативтік актілеріне сәйкестігі;
 • Экономикалық субъектінің салықтық есебінің бастапқы есеп алу көрсеткіштеріне және аудиторлық ұйымының тексеру барысындағы субъект қызметі туралы мәліметтеріне сәйкестігі;
 • Салықтық есептеуде табылған бұрмалаушылықтың қаржылық зардабы және оны жоюдың жолдары;
 • Субъект қолданған салықтық есепке алу методикасына өзгерістер енгізу кажеттігі.