Аудиттің және ілеспелі аудит қызметінің бағасын анықтауға арналған анкета

* барлық бетті толтыру міндетті

    Қажетті қызметтің түрі: Қаржылық есептіліктің аудитіСалық есептілігінің аудитіІлеспе қызметтер

    Сауалнамаға аудиттелетін кезең үшін айналымды баланстар қосу қажет (PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX)