Аудиттің және ілеспелі аудит қызметінің бағасын анықтауға арналған анкета

* барлық бетті толтыру міндетті

Қажетті қызметтің түрі: Қаржылық есептіліктің аудитіСалық есептілігінің аудитіІлеспе қызметтер
Сауалнамаға аудиттелетін кезең үшін айналымды баланстар қосу қажет (PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX)